Ціна: від 435.00 грн. за 1 м²

Даний товар має кілька характеристик, які впливають на його ціну.

Перейти до вибору товару

Ціна вказана з урахуванням ПДВ і не є остаточною. Для оптових покупців, дистриб'юторів, регіональних представників діє гнучка система знижок. Детальніше...

Прайс-лист по характеристикам товару

Ще

Опис товару

ТЕФЛОНОВА ТКАНИНА З НАНЕСЕНИМ КЛЕЙОВИМ ШАРОМ

Самоклейові скловолоконні тканини з ПТФE (тефлоновим) покриттям (тефлонова тканина з клейовим шаром) виробляється за спеціальною технологією шляхом нанесення на одну з сторін клейової системи Pressure Sensitive Adhesive. Для одержання необхідних  споживчих властивостей використовуються липкі клеї на основі силіконових або акрилових сполук. Матеріали з такими адаптивними системами рекомендовані в якості захисного засобу від налипання полімерів і продуктів трибодеструкції на робочі органи машин і механізмів, наприклад, у таких технологічних процесах,  як ламінування матеріалів, зварювання конструкційних полімерів, зварювання  тонких  пакувальних плівок на основі полиолефинов і ПВХ, а також у якості антифрикційного й антиадгезійного покриття для гладких і плоских поверхонь вузлів тертя.

Склотканина самоклеюча, з тефлоновим покриттям поставляється у рулонах по 30 метрів і за вширшки 1 метр.
 

ТЕФЛОНОВА ТКАНИНА БЕЗ КЛЕЙОВОГО ШАРУ

Скловолоконні тканини із ПТФЕ (тефлоновим) покриттям (тефлонова тканина без клейового шару) виготовляють шляхом їх інтегрування дисперсією PTFE (тефлону) з наступним сушінням і технологічною обробкою матеріалу.

Склотканина із тефлоновим покриттям (тефлонова тканина без клейового шару) поставляється в рулонах по 30 метрів та за вширшки 1 метр.
 

Галузі застосування тефлонових тканин дуже всілякі. Вони використовуються в різних галузях техніки й термопакування:

 • Пакування продуктів харчування;
 • Для випічки хлібобулочних виробів і готування їжі;
 • Виробництві металопластикових вікон і зварюванні пластмас;
 • Виготовленні ламінувальних матеріалів;
 • Виробництві паперу, пластмас, металевої фольги й тканин;
 • Переробці неотвержденої гуми;
 • Спеціальні застосування, що вимагають високого ступіню нелипкості ,  покриття для гарячих пластин,  лотків,  бункерів, ринв, валиків і барабанів.
   

Пакувальні машини:

 • Розділова стрічка для захисту термозварювачів  і захватів при виробництві плівкової тари, полімерного пакувального матеріалу;
 • Розділова стрічка для захисту термозварювачів  і захватів при виробництві пакувань  у термозбігову плівку;
 • Розділова тканина й стрічка у виробництві блістерного пакування;
 • Розділові кільцеві ремені для зварювання країв полімерного  пакування;
 • Тканина для шторок термозбігових камер;
 • Розділова стрічка для вакуум-пакувальників;
 • Розділова стрічка для фасувально-пакувальних апаратів.
   

Властивості тефлонових тканин:

 • Робочий діапазон температур тефлонових стрічок від -170°C до +260°C. (короткочасно до 300°C);
 • Висока міцність на розрив і гнучкість тефлонових стрічок;
 • Хімічна стійкість і висока зносостійкість тефлонових стрічок;
 • Тефлонові стрічки можуть бути як діелектричними, так і з антистатичним покриттям;
 • Хімічна інертність, що допускає контакт із харчовими продуктами;
 • Висока стійкість до хімічних середовищ;
 • Низький коефіцієнт тертя.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка  Клейовий
компонент Клейкiсть, N/100мм
Стан-
дартна ширина, мкм
Товщина, мм Поверх-
нева щільність, г/м²
Розривне наванта-
ження, N/см
Лінійна щільність ниток, текс на одиничну нитку Темпе-
ратура, °C
 
Тефлон без клейового шару
Тефлон 130 мкм - 1250 130 224 220 260 -170 / +260

Тефлон із клейовим шаром
Тефлон самоклейовий 120 мкм Силікон 22 1250 120 360 220 210 -170 / +260

ТЕФЛОНОВАЯ ТКАНЬ С НАНЕСЕННЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

Самоклеящиеся стекловолоконные ткани с ПТФЭ (тефлоновым) покрытием (тефлоновая ткань с клеевым слоем) производятся по специальной технологии путем нанесения на одну из сторон клеевой системы Pressure Sensitive Adhesive.  Для получения необходимых  потребительских свойств используются липкие клеи на основе силиконовых или акриловых связующих. Материалы с такими адаптивными системами рекомендованы в качестве защитного средства от налипания полимеров и продуктов трибодеструкции на рабочие органы машин и механизмов, например, в таких технологических процессах,  как ламинирование материалов, сваривание конструкционных полимеров, сваривание  тонких  упаковочных пленок на основе полиолефинов и ПВХ, а также в качестве антифрикционного и антиадгезионного покрытия для гладких и плоских поверхностей узлов трения.

Самоклеящаяся стеклоткань с тефлоновым покрытием поставляется в рулонах по 30 метров и шириной 1 метр.
 

ТЕФЛОНОВАЯ ТКАНЬ БЕЗ КЛЕЕВОГО СЛОЯ

Стекловолоконные ткани с ПТФЭ (тефлоновым) покрытием (тефлоновая ткань без клеевого слоя) изготавливают путем их импрегнирования дисперсией PTFE (тефлона)  с последующей сушкой и технологической обработкой материала.

Cтеклоткань с тефлоновым покрытием (тефлоновая ткань без клеевого слоя) поставляется в рулонах по 30 метров и шириной 1 метр.


Области применения тефлоновых тканей очень разнообразны. Они используются в различных областях техники и термоупаковке:

 • Упаковке продуктов питания;
 • Для выпечки хлебобулочных изделий и приготовления пищи;
 • Производстве металлопластиковых окон и сварке пластмасс;
 • Изготовлении ламинированных материалов;
 • Производстве бумаги , пластмасс, металлической фольги и тканей;
 • Переработке неотвержденной резины;
 • Специальные применения, требующие высокую степень неприлипаемости,  покрытия для горячих пластин,  лотков,  бункеров, желобов, валиков и барабанов.
   

Упаковочные машины:

 • Разделительная лента для защиты термосваривателей  и захватов при производстве пленочной тары, полимерного упаковочного материала;
 • Разделительная лента для защиты термосваривателей  и захватов при производстве упаковок  в термоусадочную пленку;
 • Разделительная ткань и лента в производстве блистерной упаковки;
 • Разделительные кольцевые ремни для сварки краев полимерной  упаковки;
 • Ткань для шторок термоусадочных камер;
 • Разделительная лента для вакуум-упаковщиков;
 • Разделительная лента для фасовочно-упаковочных   аппаратов.
   

Свойства тефлоновых тканей:

Рабочий диапазон температур тефлоновых лент от -170°C до +260°C. (кратковременно до 300°C);

 • Высокая прочность на разрыв и гибкость тефлоновых лент;
 • Химическая стойкость и высокая износостойкость тефлоновых лент;
 • Тефлоновые ленты могут быть как диэлектрическими, так и с антистатическим покрытием;
 • Химическая инертность, допускающая контакт с пищевыми продуктами;
 • Высокая стойкость к химическим средам;
 • Низкий коэффициент трения.

ТЕФЛОНОВАЯ ТКАНЬ С НАНЕСЕННЫМ КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

Самоклеящиеся стекловолоконные ткани с ПТФЭ (тефлоновым) покрытием (тефлоновая ткань с клеевым слоем) производятся по специальной технологии путем нанесения на одну из сторон клеевой системы Pressure Sensitive Adhesive.  Для получения необходимых  потребительских свойств используются липкие клеи на основе силиконовых или акриловых связующих. Материалы с такими адаптивными системами рекомендованы в качестве защитного средства от налипания полимеров и продуктов трибодеструкции на рабочие органы машин и механизмов, например, в таких технологических процессах,  как ламинирование материалов, сваривание конструкционных полимеров, сваривание  тонких  упаковочных пленок на основе полиолефинов и ПВХ, а также в качестве антифрикционного и антиадгезионного покрытия для гладких и плоских поверхностей узлов трения.

Самоклеящаяся стеклоткань с тефлоновым покрытием поставляется в рулонах по 30 метров и шириной 1 метр.
 

ТЕФЛОНОВАЯ ТКАНЬ БЕЗ КЛЕЕВОГО СЛОЯ

Стекловолоконные ткани с ПТФЭ (тефлоновым) покрытием (тефлоновая ткань без клеевого слоя) изготавливают путем их импрегнирования дисперсией PTFE (тефлона)  с последующей сушкой и технологической обработкой материала.

Cтеклоткань с тефлоновым покрытием (тефлоновая ткань без клеевого слоя) поставляется в рулонах по 30 метров и шириной 1 метр.


Области применения тефлоновых тканей очень разнообразны. Они используются в различных областях техники и термоупаковке:

 • Упаковке продуктов питания;
 • Для выпечки хлебобулочных изделий и приготовления пищи;
 • Производстве металлопластиковых окон и сварке пластмасс;
 • Изготовлении ламинированных материалов;
 • Производстве бумаги , пластмасс, металлической фольги и тканей;
 • Переработке неотвержденной резины;
 • Специальные применения, требующие высокую степень неприлипаемости,  покрытия для горячих пластин,  лотков,  бункеров, желобов, валиков и барабанов.
   

Упаковочные машины:

 • Разделительная лента для защиты термосваривателей  и захватов при производстве пленочной тары, полимерного упаковочного материала;
 • Разделительная лента для защиты термосваривателей  и захватов при производстве упаковок  в термоусадочную пленку;
 • Разделительная ткань и лента в производстве блистерной упаковки;
 • Разделительные кольцевые ремни для сварки краев полимерной  упаковки;
 • Ткань для шторок термоусадочных камер;
 • Разделительная лента для вакуум-упаковщиков;
 • Разделительная лента для фасовочно-упаковочных   аппаратов.
   

Свойства тефлоновых тканей:

Рабочий диапазон температур тефлоновых лент от -170°C до +260°C. (кратковременно до 300°C);

 • Высокая прочность на разрыв и гибкость тефлоновых лент;
 • Химическая стойкость и высокая износостойкость тефлоновых лент;
 • Тефлоновые ленты могут быть как диэлектрическими, так и с антистатическим покрытием;
 • Химическая инертность, допускающая контакт с пищевыми продуктами;
 • Высокая стойкость к химическим средам;
 • Низкий коэффициент трения.

Усі товари розділу Тефлон (політетрафторетилен)